Pateiktas raštas Vyriausybei dėl perteklinių AB "Lietuvos geležinkeliai" viešųjų pirkimų sutarčių sąlygų

Lietuvos projektavimo įmonių asociacija, vadovaudamasi Susisiekimo ministerijos 2015 m. rugsėjo 24 d. protokolo Nr. 8-119 septintuoju nutarimo punktu, informavo Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl asociacijos 2015 m. rugpjūčio 28 d. pateiktame prašyme Nr. E-7 „Imtis priemonių užkertant kelią AB „Lietuvos geležinkeliai“ galimam piktnaudžiavimui viešuosiuose pirkimuose, ribojančiam konkurenciją ir galimybes dalyvauti projektavimo, statinio projekto vykdymo priežiūros bei statybos techninės priežiūros paslaugų teikėjams, bei sudarančiam sąlygas neracionaliam biudžeto lėšų naudojimui“ nurodytų prašymų ir pasiektų rezultatų.

2016-02-24 raštas Nr. E-16

Rašto priedai:

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt