APIE MUS


Lietuvos projektavimo įmonių asociacija (LPĮA), tai 2003 m. įkurta Lietuvos projektavimo/konsultavimo bendrovių organizacija.


LPĮA vienija Lietuvoje registruotas projektavimo/konsultavimo įmones, atliekančias:

• kompleksinius teritorijų planavimo darbus,

• statinių projektavimo darbus,

• techninę ir projektų vykdymo priežiūrą,

• poveikio aplinkai vertinimo, galimybių studijų parengimo paslaugas ir kt.


Nuo 2004 m. LPĮA yra Tarptautinės konsultuojančių inžinierių federacijos FIDIC narė.

2022 m. išrinktas naujas asociacijos prezidiumas ir jos prezidentas, patvirtintos naujos asociacijos strateginės darbo kryptys.

Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos misija – kelti inžinierių įvaizdį visuomenėje, skatinti inovatyvių projektavimo bei statybos darbų technologijų diegimą, ginti Lietuvos inžinierių verslo ir profesinius interesus Lietuvoje bei užsienyje.


Asociacijos veiklo kryptys:

  • Aktyvus dalyvavimas tobulinant ir kuriant Lietuvos teisinius aktus, reglamentuojančius projektavimo ir statybos darbų vykdymą, viešuosius pirkimus.
  • Inžinieriaus vardo stiprinimas visuomenėje.
  • Asociacijos, kaip FIDIC atstovo, pozicijos stiprinimas.
  • Techninės priežiūros darbų vykdymo teisinių aktų koregavimo iniciavimas.
  • Aktyvus dalyvavimas skaitmeninės statybos vystymo procesuose.
  • Profesinių mokymų organizavimas, įmonių rejestro/atestavimo sistemos Lietuvoje sukūrimas.
  • ES fondų teikiamos paramos galimybių panaudojimas ir kt.


Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt