FIDIC


FIDIC - tai Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils abreviatūra, apibūdinanti Tarptautinę konsultuojančių inžinierių federaciją prancūzų kalba, nes ją 1913 m. įkūrė trys prancūzakalbės šalys - Belgija, Prancūzija ir Šveicarija. Dabar FIDIC būstinė yra Pasaulio Verslo centre Ženevoje. 2023 m. FIDIC narėmis buvo 87 didžiausios pasaulio šalių nacionalinės asociacijos. Lietuvos projektavimo įmonių asociacija yra visateisė FIDIC narė nuo 2004 m.

Federacijos paskirtis - ginti šalių asociacijų - Federacijos narių profesinius interesus ir jiems platinti atitinkamą informaciją. Šalių asociacijų vardu, Federacija pasauliniu lygiu gina ir įgyvendina projektavimo/konsultavimo pramonės strateginius tikslus.

Šalių asociacijos įsipareigoja laikytis FIDIC įstatų, poįstatyminių dokumentų ir politinių pareiškimų, teikti paslaugas sutinkamai su Etikos kodeksu, profesine kompetencija bešališkos ir atviros konkurencijos pagrindu. Nacionalinei asociacijai priklausančios projektavimo/konsultavimo įmonės šalia savo ženklo gali naudoti FIDIC logo, kurio naudojimo teisė yra griežtai kontroliuojama.

FIDIC vizija - visuotinai pripažintas globalinis projektavimo/konsultavimo pramonės balsas.

FIDIC misija - pagerinti projektavimo/konsultacinių firmų verslo klimatą ir interesus pasauliniui ir vietos lygiais, kartu su atsakomybe už paslaugų kokybę visuomenės ir aplinkos labui.

FIDIC organizuoja konferencijas, seminarus ir mokymo kursus, rengia ir pardavinėja leidinius-vadovus, skelbia tarptautinių sutarčių modelius, derina juos su Pasaulio ir kitais daugiašakiais plėtros bankais.

FIDIC telkia veiklai patyrusius praktikus į komitetus, darbo grupes ir forumus iš pasaulio šalių asociacijų - FIDIC narių savanorišku pagrindu. Jie rengia naujus produktus ir teikia paslaugas sudarytų projektinių užduočių, turimo biudžeto ir programų apimtyje. Forumuose keičiamasi nuomonėmis apie rengiamus veiksmus, kurie teikiami komitetams. Naujų paslaugų ir darbų sutarčių geriausios praktikos pavyzdžiais apibūdinamas projektuotojų/konsultantų vaidmuo naujiems paslaugų pirkimo metodams įdiegti, projektams rengti ir naujoms verslo sritims inicijuoti. Paslaugų kokybei užtikrinti, FIDIC aktyviai siekia tobulinti viešųjų pirkimų politiką ir konsultantų atrinkimo procedūras, informuoja pirkėjus, patikimus patarėjus ir projektų vadovus.

Egzistuojančiai korupcijai apriboti, FIDIC skatina diegti ir taikyti FIDIC skaidrumo vadybos sistemą.

Lietuvos projektavimo įmonių asociacija yra oficiali FIDIC narė užtikrinanti mūsų šalies ryšius FIDIC klausimais.

UAB „Sweco Lietuva” ir UAB "Statybos inžinierių konsultantų biuras" yra FIDIC dokumentų platintojai Lietuvoje. Asociacija yra oficiali Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos FIDIC (International federation of consulting engineers) dokumentų vertėja į lietuvių kalbą.


Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt