Rezoliucija dėl asociacijų veiklos

2023-03-30 dieną Lietuvos projektavimo įmonių asociacija dalyvavo Asociacijų forume, kurio metu buvo diskutuojama Asociacijų veikla dalyvaujant valstybės institucijų inicijuotose teisėkūros procesuose. Daugeliui dalyvių išreiškus susirūpinimą dėl teisinio neaiškumo buvo priimtas sprendimas pasirašyti Rezoliuciją, raginančią sprendimų priėmėjus peržiūrėti reguliavimą, kad asociacijos aiškiai žinotų, kaip gali veikti teikiant bendras narių pozicijas valdžios institucijoms. 2023-05-04 Lietuvos projektavimo įmonių asociacija kartu su kitomis asociacijomis pasirašė Rezoliuciją, kuri išplatinta Seimo nariams, Vyriausybei, ministerijoms, Konkurencijos tarybai.

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt