Etikos kodeksas

ASOCIACIJOS ETIKOS KODEKSAS


Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos (toliau – asociacijos) nariai pripažįsta ir vadovaujasi Tarptautinės inžinierių – konsultantų federacijos (FIDIC) etikos kodeksu. Taip pat pasisako už skaidrų ir konstruktyvų viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą, šešėlinės ekonomikos mažinimą, skaidriai apskaitomas verslo pajamas ir išlaidas.

Siekiant efektyvumo, nuolat gilinamos profesinės žinios ir tobulinami įgūdžiai. Siekiama, kad visuomenė gerbtų sąžiningus projektuotojų sprendimus ir teisingai atlygintų už jų darbą.

FIDIC ir asociacijos nariai patvirtina, kad visuomenei suteikus būtiną pasitikėjimą profesijai, narių elgesio pagrindą sudaro šie principai:

1. Atsakomybė visuomenei ir profesijai. Profesinė atsakomybė visuomenei. Sprendimų priėmimas vadovaujantis darnaus vystymosi principais. Pastovus profesinės savigarbos ir reputacijos išlaikymas.

2. Kompetencija. Nuolatos ugdomos žinios ir kaupiama profesinė patirtis. Kokybiškas, racionalus ir kompetentingas paslaugų teikimas užsakovui.

3. Sąžiningumas. Atstovavimas teisėtiems užsakovo interesams, sąžiningai priimant teisiškai teisingus sprendimus.

4. Bešališkumas. Bešališkas patarimų teikimas, vertinant ar priimant sprendimus. Užsakovo informavimas apie bet kokius galimus interesų konfliktus. Papildomo atlygio, įtakojančio sprendimų priėmimą, atsisakymas.

5. Dorumas kitų atžvilgiu. Kokybiškai atliekamas darbas, prisiimant atsakomybę už padarytas klaidas ir nepažeidžiant kitų asmenų orumo ir garbės principo. Neteisėtų veiksmų atsisakymas dėl papildomų darbų kiekio. Atsakingas ir kompetentingas kitų projektuotojų darbų vertinimas profesinės pagarbos pagrindu.

6. Korupcijos prevencija. Korupcijos prevencijos principų (teisėtumo, visuotinio privalomumo, sąveikos ir pastovumo) laikymasis. Skaidrus ir atviras viešųjų paslaugų teikimas. Sąžiningas atlygis už atliktus darbus.Įmonės vadovas

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt