Viešųjų pirkimų tarnyba informuojama dėl AB "Lietuvos geležinkeliai" vykdomų ir numatomų vykdyti vidaus sandorių

Lietuvos projektavimo įmonių asociacija sekdama rinkos tendencijas ir pokyčius bei analizuodama perkančiųjų organizacijų viešai skelbiamus inžinerinio projektavimo paslaugų pirkimų planus CVP IS sistemoje, pastebėjo, kad dalį geležinkelių inžinerinio projektavimo paslaugų perkančioji organizacija AB „Lietuvos geležinkeliai“ perka pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje numatytą išimtį, kai Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai nėra taikomi. Remiantis viešai skelbiamais Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, AB „Lietuvos geležinkeliai“ jau nuo 2011 m. pirmauja pagal sudaromų vidaus sandorių vertę. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos ataskaita, 2011 – 2014 metais daugiausia prašymų sutikti, kad pirkimas būtų atliktas Viešųjų pirkimų įstatymo 10 str. 5 d. nustatytu būdu (vidaus sandorio pirkimų būdu), pateikė būtent AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Pažymėtina, kad 2009 – 2014 m. laikotarpiu atviriems inžinerinio projektavimo paslaugų pirkimams AB „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinė įmonė UAB „Geležinkelių projektavimas“ pateikė 4 pasiūlymus, iš kurių vieną pirkimą laimėjo dalyvaudama ūkio subjektų grupėje su privačiais tiekėjais. Nelaimėtiems pirkimams dukterinės įmonės teiktų pasiūlymų vertė sudarė 3.426.421,00 EUR. Tų pačių pirkimų laimėtojų pasiūlymų vertė sudarė 2.704.752,00 EUR, t. y. 21 proc. mažesnė nei dukterinės įmonės teiktų pasiūlymų vertė.

Pagal 2016 m. viešai skelbiamus inžinerinio projektavimo paslaugų pirkimų planus CVP IS sistemoje, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ketina vidaus sandoriu įsigyti ruožo Kaišiadorys – Šiauliai (sujungus abu aukščiau paminėtus ruožus) kontaktinio tinklo įrengimo techninių specifikacijų ir projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos pirkimą, kuriam nustatomas net 72 mėn. terminas.

Apie AB "Lietuvos geležinkeliai" numatomus vykdyti vidaus pirkimus išsamiau skaitykite Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos 2016 m. vasario 26 d. rašte Nr. E-17 "Dėl perkančiosios organizacijos AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdomų ir ketinamų vykdyti vidaus sandorių".

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt