Pradedami atestuoti želdynų ir želdinių ekspertai

Želdynus ir želdinių būklę nuo šiol galės vertinti tik atestuoti ekspertai, atestatą išduoti įgaliota Aplinkos apsaugos agentūra (AAA). Pagal Želdynų įstatymą želdynų ir želdinių būklės ekspertizė yra privaloma, kai numatoma pertvarkyti didesnius kaip 1 hektaro ploto viešuosius želdynus urbanizuotose teritorijose, kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos gatvių želdinius ilgesniame kaip 100 m gatvės ruože, planuojamame pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinų želdinių. Be to, ši ekspertizė privaloma visuomenei reikalaujant, kai pateikiamas rašytinis prašymas įvertinti numatomus tvarkyti viešuosius želdynus ir želdinių būklę. Kai numatoma kirsti viešuosius želdinius miesto ar miestelio teritorijoje, jei jį pasirašo ne mažiau kaip 100 asmenų arba ne mažiau kaip 40 asmenų, kai numatoma kirsti viešuosius želdinius kurorto ar kaimo teritorijoje. Daugiau informacijos: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/pradedami-atestuoti-nepriklausomi-zeldynu...

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt