Pateikti siūlymai dėl atvirkštinio PVM taikymo projektavimo darbams

2015 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos atstovai dalyvavo pasitarime Valstybinėje mokesčių inspekcijoje dėl galimybių taikyti atvirkštinį PVM projektavimo paslaugoms. Po pasitarimo nagrinėtos galimybės kartu su Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Statybos normavimo skyriaus atstovais. Pateikti oficialūs Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos siūlymai dėl atvirkštinio PVM taikymo projektavimo paslaugoms.


Su Aplinkos ministerija suderinta formuluotė:


LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 7 ir 96 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas.

1. Pakeisti 7 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) statybos paslaugos, apimančios statybinių tyrinėjimų darbus, projektavimo darbus, statinio projekto ekspertizės darbus, statinio projekto vykdymo priežiūros darbus, statinio statybos techninės priežiūros darbus, statybos darbus, įskaitant pastatyto naujo pastato ar statinio perdavimą užsakovui (statytojui), skirtus statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atlikti statinio kapitalinį remontą, nugriauti statinį.Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt