Lietuvos projektavimo įmonių asociacijai - 20 metų!

Šiandien sukanka lygiai 20 metų kaip buvo įregistruota Lietuvos projektavimo įmonių asociacija. Visus tuos metus Asociacija augo ir stiprėjo. Nuveikta nemažai gerinant projektuotojų įvaizdį, skatinant inovatyvių projektavimo sprendimų bei technologijų taikymą, organizuojant įvairius mokymus, seminarus ir konferencijas, tobulinant projektavimo verslo klimatą šalyje, didinant atsakomybę už paslaugų kokybę visuomenei ir aplinkai. Asociacija, nuo 2004 metų būdama FIDIC narė, ne tik propaguoja FIDIC principų taikymą projektavimo, statybų ir statybų techninės priežiūros srityse, bet ir laikosi FIDIC etikos kodekse numatyto profesionalaus paslaugų teikimo bešališkos ir atviros konkurencijos pagrindu. Asociacija atstovauja ir gina savo narių bei visos projektuotojų bendruomenės profesinius interesus. Per šiuos metus esame tapę gerbiamu socialiniu valstybinių institucijų partneriu. Teikdami konkrečius siūlymus pagal savo kompetencijas aktyviai bendradarbiaujame ir su kitomis statybų sektoriuje veikiančiomis asociacijomis ar organizacijomis. Džiaugiuosi visų mūsų narių bendru darbu siekiant skaidrios verslo aplinkos, vienodų konkuravimo sąlygų. Šiais laikais – sparčiai vystantis technologijoms, skaitmenizacijai, sprendžiant pasauliui kylančius iššūkius dėl klimato kaitos bei siekiant veiklos tvarumo – saugios ir patogios aplinkos kūrimas priklauso ir nuo mūsų konkrečių darbų. Tik veikdami kartu pasieksime daugiau ne tik kaip Asociacija, bet ir kiekvienas atskirai.

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt