KVIEČIAME Į FIDIC KONFERENCIJĄ

2022-11-28 d. (pirmadienis) įvyks Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos (LPĮA), kuri yra Tarptautinės konsultuojančių inžinierių federacijos (FIDIC) narė, organizuojama FIDIC koferencija, kurios metu bus skaitomi pranešimai, aptariamos FIDIC aktualijos, FIDIC raudonosios knygos (2017) lietuviško vertimo pristatymas, bus nagrinėjama FIDIC sutarčių taikymo praktika. PROGRAMA: 10.00 - 10.45 A. Bikulčiaus pranešimas "FIDIC 2017 SUTARČIŲ LEIDINIAI" (naujų FIDIC leidinių struktūra, sąvokos, FIDIC 5 auksiniai principai, inžinieriaus veiksmų seka, sprendimai ir susitarimai pagal FIDIC, pakeitimai - atvejai, kai Rangovas gali nesutikti, pretenzijų atsiradimo aplinkybės ir kitos esminės naujovės). 10.45 - 11.10 K. Kmecik pranešimas "STRATEGINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS PAGAL FIDIC RANGOS SUTARTIS UŽSAKOVO AKIMIS". 11.10 - 11.35 D. Lašo pranešimas "FIDIC PRITAIKYMO PATIRTIS CPVA PRIŽIŪRIMUOSE PROJEKTUOSE AR ADMINISTRUOJAMOSE PROGRAMOSE". 11.35 - 12.00 Ž. Gelumbausko pranešimas "FIDIC STATYBOS DARBŲ SUTARTYS VIEŠUOSE PIRKIMUOSE. SUTARČIŲ TIKRINIMAS". 12.45 - 15.00 A. Bikulčius: FIDIC SUTARČIŲ TAIKYMO PATIRTIS IR PRAKTINIAI PAVYZDŽIAI, KLAUSIMAI, DISKUSIJOS: a) fiksuotos kainos ir fiksuoto įkainio skirtumai ir panašumai, pasirinktos kainodaros įtaka forminant pakeitimus; b) projektų žiniaraščiai, žiniaraščių rengimo principai, kai darbai perkami pagal Užsakovo projektą, faktinių kiekių pokyčiai, kai yra/nėra pakeitimo; c) VPT kainodaros taisyklių nustatymo metodikos praktinio taikymo komentaras; d) pakeitimai, pakeitimo sąvoka ir taikymas viešojo pirkimo sutartyse, papildomų darbų įforminimo principai, pakeitimas ar nauja sutartis, pakeitimų tvarka, nenumatomos fizinės sąlygos - ar reikia pakeitimo? e) užbaigimo terminų pratęsimo tvarka ir procedūra. / REGISTRACIJA elektroniniu paštu lpia@lacc.lt, mob. tel. Nr. +370 620 12707. Dalyvio mokestis 80 eurų, Asociacijos nariams 50 eurų. Laukiame Jūsų!

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt