Inicijuotas AB "Lietuvos geležinkeliai" perteklinių konkurso ir sutarčių sąlygų aptarimas

Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos nariams dalyvaujant AB "Lietuvos geležinkeliai"(toliau - LG) skelbiamuose projektavimo paslaugų viešuosiuose pirkimuose pastebėta, kad su kiekvienu nauju LG projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės priežiūros pirkimu LG teikia vis griežtesnes sutarčių sąlygas, visas nuostatas formuluojant tik taip, kad paslaugų teikėjai būtų iš esmės diskriminuojami. Būsimų tokių sutarčių vykdytojų (projektuotojų, statinio projekto vykdymo priežiūros ar statybos techninės priežiūros paslaugų teikėjų) verslo bei profesiniai interesai yra visiškai ignoruojami.

Atsižvelgiant į tai, asociacija kreipėsi į Susisiekimo ministeriją, Viešųjų pirkimų tarnybą ir kitas suinteresuotas institucijas dėl diskusijos ir galimų sprendimų priėmimo lygiateisiškai formuojant LG konkurso ir sutarčių sąlygas.

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt