Asociacija pateikė pasiūlymus STR "Statinio projektavimas" projektui

Lietuvos projektavimo įmonių asociacija išnagrinėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektą Nr. 16-3224 (toliau – projektas) ir 2016 m. balandžio 5 d. raštu Nr. E-19 pateikė pastabas Aplinkos ministerijai.

Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos 2016 m. balandžio 5 d. raštas Nr. E-19

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt