Klimato kaitos savaitės uždaromasis renginys bei pirmasis dekarbonizacijos darbo grupių susitikimo renginys

Informuojame apie klimato kaitos savaitės uždaromąjį renginį 2021-10-22 (penktadienis), kurio metu visuomenei bus pristatyta dekarbonizacijos darbo grupių procesas, bus diskutuojama apie klimato kaitos svarbą ir neatidėliotinus veiksmus šiai krizei sustabdyti. Renginys prasidės 10 val., jį bus galima stebėti LRT.lt portale. Antroje dalyje, kuri prasidės 13 val., įvyks pirmasis nuotolinio darbo grupių susitikimas, kuriame bus išsamiai pristatytas dekarbonizacijos darbo grupių procesas bei artimiausios veiklos. Jame dalyvauja iš anksto į darbo grupes prisiregistravę. Dekarbonizacijos darbo grupės - tai Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSP) atnaujinimo dalis. Darbo grupių tikslas sudaryti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį mažinančių priemonių sąrašus, kurie bus įtraukti į atnaujintą NEKSP. NEKSP atnaujinimas yra svarbi dalis tarptautinių klimato kaitos tikslų, numatytų 2015 m. Paryžiaus susitarime bei ES klimato kaitos ir energetikos politikos klimato kaitos švelninimo (ŠESD mažinimo) tikslų ir uždavinių iki 2030 m. įgyvendinimui.

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt