Socialinių partnerių penktadienis

Kovo 5 d. Aplinkos ministerija kviečia socialinius partnerius dalyvauti tradiciniame penktadieniniame susitikime, skirtame klimato kaitos aktualijoms aptarti. Jis vyks nuotoliniu būdu per „Microsoft Teams“ platformą, pradžia – 10 val. Jei norite dalyvauti renginyje, iš anksto užpildykite čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/socialiniu-partneriu-penktadienis-apie-na... Šįkart visuomenė bus supažindinta su pagrindiniu klimato kaitos politikos dokumentu ateinantiems 30 metų – Nacionaline klimato kaitos valdymo darbotvarke. Joje numatyti tikslai ir uždaviniai skirtingiems sektoriams Lietuvai pereinant prie klimatui neutralios ekonomikos. Aplinkos viceministrė Gintarė Krušnienė pristatys svarbiausias Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės dalis ir didžiausius mūsų laukiančius iššūkius. Susitikime dalyvaus ir komentarus apie šį dokumentą pateiks mokslininkai, asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“, Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai. Pabaigoje vyks diskusija, bus galima pasidalinti nuomonėmis, pateikti klausimus. Nacionalinė klimato kaitos valdymo darbotvarkė (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/093497e071f511eb9fc9c3970...) pakeičia šiemet nustojusią galioti 2012 m. Nacionalinę klimato kaitos valdymo politikos strategiją. Ji suderinta pagal naujausias Europos žaliojo kurso ambicijas ir Paryžiaus klimato susitarimo įsipareigojimus. Šį dokumentą Seimas turėtų svarstyti pavasario sesijoje. Renginio įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=Z6_Zz8FpfUM

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt