Asociacijos pasiūlymai Statybos įstatymo pojektui dėl projektavimo įmonių atestavimo gražinimo

Vienijant projektavimo įmones išklausoma tiek projektuotojų, tiek projektavimo paslaugų užsakovų nuomonė. Šiai dienai galime kompetentingai patvirtinti, kad didžiausia projektavimo paslaugų problema yra neužtikrinama projektų kokybė. Projektavimo paslaugų projektų kokybės svertiniai kriterijai yra sietini su kvalifikacija, kuri užtikrinama patirtimi, rengiant atitinkamo dydžio projektus, naudotinais resursais (legali programinė įranga ir kt.) ir kitais kokybiniais kriterijais. Manome, kad šių kriterijų įvertinimui būtina atestacija.

Šiuo metu statybos dalyvių, dirbančių su ypatingais statiniais, atestavimo reikalavimai statybos dalyviams yra skirtingi. Kaip pavyzdžiui, ypatingų statinių statybos rangovai, statinio projekto ekspertizės ir statinio ekspertizės rangovai (juridiniai asmenys) yra atestuojami, o tuo tarpu projektavimo įmonių (juridiniai asmenys) atestacija buvo panaikinta 2012 m. Statinio ar statinių grupės kokybės užtikrinimas priklauso ne tik nuo statybų rangovo, tačiau ir nuo projektuotojų kompetencijos numatant sprendinius projektų procese, kurie sąlygoja kokybiškų statinių įgyvendinimą ir užtikrina jų saugumą. Todėl projektavimo įmonėms taip pat turėtų būti taikomi atestavimo reikalavimai, kurie užtikrintų nuoseklų tiek fizinių tiek juridinių asmenų atestavimą. Esama statinio projekto ekspertizės rangovų atestacija sąlygoja, kad neatestuojamų projektavimo įmonių veikla yra mažiau svarbi nei atliekama statinio projekto ekspertizė.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui 2015 m. lapkričio 6 d. raštu pateiktas siūlymas suvienodinti visų ypatingų statinių statybos dalyvių atestavimo sąlygas t. y. numatyti privalomą projektavimo įmonių atestavimą.

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt