Prašymas

___________________________________________________

(Įmonės pavadinimas)Lietuvos projektavimo įmonių

asociacijos prezidiumuiPRAŠYMAS

2016 - __-__

Vilnius


Prašau tikrojo nario teisėmis priimti mano vadovaujamą _________________________________ į Lietuvos projektavimo įmonių asociaciją.

Patvirtinu, kad susipažinome su Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos (toliau – asociacija) įstatais, priėmimo į asociaciją tvarka, asociacijos narių etikos kodeksu ir įsipareigojame laikytis minėtų nuostatų ir sąžiningos konkurencijos principų. Taip pat patvirtiname, kad esame finansiškai nepriklausoma įmonė, pripažįstame FIDIC etikos kodeksą ir pasižadame asociacijos informacijos neperduoti tretiems asmenims.

PRIDEDAMA.

1. Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.

2. Įmonės paskutinių 3 metų darbų sąrašas.

3. Asociacijos nario anketa.

4. Pasirašytas asociacijos Etikos kodeksas.Įmonės vadovas

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt