Registracija į dekarbonizacijos darbo grupes

Aplinkos ir Energetikos ministerijos kviečia užsiregistruoti į dekarbonizacijos darbo grupes, kurioms teks svarbus vaidmuo ieškant bendro sutarimo, kaip Lietuvai tapti klimatui neutralia iki 2050 m. Jų nariai bus supažindinti su esamomis ir planuojamomis Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSP) priemonėmis, Ekonominės bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertų analize, dalyvaus diskusijose, tarsis, kaip Lietuvai eiti klimato neutralumo link, teiks siūlymus dėl papildomų priemonių siekiant klimato kaitos švelninimo tikslų iki 2030 m. Registracijos forma: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=E7Y-4Msy70CA1mm_BQ_X...

Tapkite mūsų nariu !

Daugiau informacijos:

lpia@lacc.lt